Overmatch

Många ord har sagts om videospel med våldsam handling, det har funnits en opinion för att de helt skulle förbjudas, men det kanske har hänt något som rättfärdigar denna typen av spel trots allt. USA:s försvarsmakt har tagit fram ett videospel med namnet Operation Overmatch som ska kunna träna militärer att träffa rätt beslut i trängda lägen och lära sig tänka taktiskt och strategiskt i en stridssituation.

Det som händer i spelet är att spelaren får utrusta en pansarvagn med olika traditionella och futuristiska vapen, det finns sex olika pansarfordon att välja mellan. Avsikten är att träna personal i armén genom att de får en visuell referens till hur det kan se ut i en stridssituation. Det är även en test av nya typer av vapen som ännu inte finns, men som planeras att utvecklas. Här i spelet kan man få en aning om hur effektiva de kan tänkas bli. En högt uppsatt militär Lt. Col. Brian Vogt uttrycker det så här, ”Att spela spel är inte bara underhållning längre, nu görs det i formen av experiment.”

Operation Overmatch kommer att samla in data om de handlingar och överväganden som görs av spelarna, data som sedan kan vara till hjälp för att förbättra vapen och utrustning. Spelet ska även hjälpa till att förstå hur soldater och officerare tänker då de fattar beslut i kritiska situationer. Detta för att ta fram nya idéer om hur man som soldat ska fatta taktiska beslut.

Projektet med att utveckla ett sådant här spel startade 2013 och nu sitter cirka 100 personer och testar en betaversion. Spelet ska senare, då alla tester gjorts, göras tillgängligt för alla vapenslagen och även för företag inom rustningsindustrin. Faller försöket väl ut kommer även USA:s allierade att kunna använda spelet som ett utvecklingsverktyg.