World of Warcraft

Word of Warcraft är ett dataspel som spelas över internet. Spelet har inslag av konflikter och krig och utspelar sig i några fiktiva världar. Spelet är möjligt att spela både i Windows och i Mac OS X. Det finns tidigare spel kring temat Warcraft och World of Warcraft släpptes 2004. Spelet har länge varit ett av världens mest spelade spel om man räknar hur många som prenumererar på spelet, och under perioder har spelet varit det mest prenumererade spelet av alla som finns tillgängliga på nätet.

Spelets uppbyggnad

Spelet bygger på att man som spelare har en roll som i spelet representeras av en avatar. Man är även indragen i en konflikt mellan The Alliance och The Horde. På varje sida finns det sex olika raser samt en gemensam ras där individerna har tvingats att välja sida. De har olika bakgrunder och erfarenheter, på grundval av dessa har de valt sida. Det finns dessutom 11 klasser som spelarna indelas i och man väljer som spelare vilken klass man vill tillhöra. De olika klasserna avgör till stor del hur karaktärerna utvecklas under det att spelet pågår. Klasstillhörigheten avgör även vilka färdigheter karaktären får.

Spelarna kan i sina karaktärer lära sig olika hantverk, det finns sex olika, och man kan även senare i spelet specialisera sig och på så sätt få utökade färdigheter.

I spelet så deltar varje avatar i strider och det gäller att försöka överleva dessa. Möjligheten att överleva avgörs inte bara av spelarens skicklighet utan även vilken klass avataren tillhör och i hög utsträckning vilken utrustning avataren har lyckats samla på sig under spelets gång.

Själv eller med andra

Spelaren kan spela ensam eller tillsammans med andra spelare. En del uppgifter som ska lösas handlar inte bara om krig man mot man utan speltillverkaren har skapat situationer där den omgivande miljön utgör ett hot, men det finns även situationer då spelare möter andra spelare i strid.